Gestions específiques

El temps és un ben preuat, per aquest motiu a Efinques treballem perquè els possibles imprevistos no li restin del seu.
Disposem d’una àmplia cartera de professionals els quals s’encarregaran del bon funcionament i manteniment de la seva comunitat.

• Visites a la comunitat i vetllar pel manteniment de l’edifici.
• Serveis d’industrial bàsics i d’obres urgents.
• Inspeccions i revisions dels elements comunitaris.
• Subvencions.
• Sinistres coberts per l’assegurança.
• Comparació de pressupostos.
• Estudis i millora de l’estalvi.