!Li donen de menjar als coloms!

En la seva comunitat un dels propietaris té per costum donar de menjar als coloms, col·locant menjar en els tests del seu balcó. El problema és que està deteriorant la façana i provoca queixes entre els veïns (per brutícia, per risc de malalties …)

Lògicament, el normal en aquestes situacions és que es solucionin de forma amistosa. Però si això no és possible, recordeu:

  • Cap propietari pots realitzar activitats molestes o perjudicials per a la comunitat, de manera que en aquests casos es pot exercir l’anomenada “acció de cessació”. Per a això, cal que el president avisi o enviï un requeriment a dit propietari perquè cessi en l’activitat molesta. I si això no fa efecte, la comunitat pot reclamar en els tribunals.
  • En aquest sentit, adverteixin a dit propietari que les conseqüències per a ell poden ser greus. En un cas recent, els tribunals han privat de l’ús del seu habitatge durant un mes tot propietari que realitzava aquest tipus d’actuacions, a més de obligar-lo a costejar la reparació de la façana.

Cap propietari pot realitzar activitats molestes o perjudicials, com donar de menjar als coloms. En aquests casos la comunitat pot exercir l’acció de cessació i exigir que cessin aquestes actuacions.