Protecció de dades i comunitats.

Pel que fa a la nova normativa amb protecció de dades, recordi com afecta a les comunitats de propietaris:

  • L’obligació d’inscriure els fitxers de dades a l ‘AEPD desapareix. No obstant això, tant les comunitats com els administradors de finques han d’establir un “registre d’activitats de tractament” (document intern en què deuen reflectir-se els tractaments de dades que realitzin: el tractament de dades de propietaris,  empleats, etc .. )
  • Així mateix, les comunitats no hi han de sol·licitar el consentiment dels propietaris per tractar les seves dades, donat que estan legitimades per tractar-les segons la llei de la propietat horitzontal.
  • Tampoc han de designar un delegat de protecció de dades. Els Administradors són els encarregats del tractament de les comunitats de propietaris.
  • Trobareu més informació al respecte a :

http://apdcat.gencat.cat/es/documentacio/RGPD/novetats/