Serveis afegits

La bona comunicació i entesa entre els propietaris d’una comunitat i el Secretari-Administrador, és fonamental per la millora i tranquil·litat d’aquesta.
Per aquest motiu a Efinques apostem per la proximitat i transparència màxima amb el client.

• Proximitat al Client.
• Comunicació directa, per telèfon, Whats App, SMS, correu electrònic, etc.
• Sala de reunions.
• Reunions a la mateixa comunitat.
• Servei de negociació i mediació de conflictes.
• Vetllar pel bon veïnatge.
• Altres funcions que proposi la junta de propietaris.