Un 30% dels catalans haurà de resintonitzar la TDT a partir d’aquest novembre per l’arribada del 5G

El 14 de novembre començarà a aplicar-se, de forma progressiva, l’anomenat Segon Dividend Digital

No hi haurà canvis de freqüències a l’Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, i als dos vallesos

Aquest novembre es posa en marxa l’anomenat Segon Dividend Digital, el procés pel qual, durant els propers mesos, s’alliberarà una banda de freqüències de l’espectre radioelèctric per permetre el desplegament de les futures xarxes de telecomunicacions 5G.

A la majoria de comarques catalanes, alguns canals de la Televisió Digital Terrestre (TDT) es troben actualment en aquesta banda de l’espectre, i per tant hauran de canviar de freqüència. Això implica que, en certs casos, la ciutadania haurà de realitzar determinades accions per tal de poder continuar veient correctament la televisió.

A Catalunya, aquest canvi de freqüències començarà el proper 14 de novembre, però s’anirà fent progressivament. Així doncs, la data exacta pot variar depenent de la comarca i del centre emissor on estigui orientada l’antena. Al web de Mitjans de Comunicació de la Generalitat s’hi aniran publicant les previsions setmanals.

Cal remarcar que no hi haurà cap canvi de freqüències a les següents comarques: Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Aquestes comarques representen gairebé el 70% de la població de Catalunya.

Per saber quines comarques estan afectades i quins canals s’hauran de resintonitzar, podeu consultar el mapa interactiu que es troba al web de Mitjans de Comunicació de la Generalitat.

Què caldrà fer a les comarques on hi ha canvis de freqüències

A les comarques afectades pel Segon Dividend Digital, s’hauran de dur a terme algunes accions per poder continuar veient correctament tots els canals de televisió. Unes accions que dependran del tipus d’edifici.

En els habitatges unifamiliars amb antena individual i els edificis de fins a 3 o 4 habitatges, no s’haurà de fer cap adaptació de l’antena. Només caldrà resintonitzar els canals mitjançant el comandament del televisor.

En canvi, als edificis de més de 3 o 4 habitatges caldrà l’actuació d’un instal·lador de telecomunicacions registrat. L’administrador de la finca o el president de la comunitat de veïns s’haurà de posar en contacte amb l’empresa instal·ladora. Després, un cop fetes les adaptacions necessàries a l’antena, caldrà que cada veí resintonitzi els canals mitjançant el comandament del televisor.

En la majoria dels casos, els canals estatals i nacionals que canviïn de freqüència començaran a emetre en simulcast, és a dir simultàniament en la freqüència nova i l’antiga, durant tres o sis mesos. La majoria de canals locals, en canvi, deixaran d’emetre per la freqüència antiga en el moment que comencin a fer-ho per la nova.

L’existència o no d’aquest simulcast i la seva durada dependrà del centre emissor on tinguem orientada l’antena, i es podrà consultar al web de Mitjans de Comunicació.

Contactar amb una empresa instal·ladora registrada

És molt important tenir en compte que davant qualsevol dubte cal contactar amb una empresa instal·ladora que, a més, podrà fer les adaptacions necessàries a l’antena.

Aquestes adaptacions només les poden portar a terme les empreses instal·ladores homologades. Podem trobar la que més ens convingui mitjançant el cercador d’empreses instal·ladores habilitades per la Generalitat de Catalunya. Un cop al cercador, cal seleccionar el tipus A (infraestructures en edificis).

Subvencions per fer les adaptacions a les antenes

Per altra banda, per contribuir a finançar els costos derivats de les adaptacions a les antenes, el Ministeri d’Economia i Empresa, a través de l’empresa estatal Red.es, ha establert una línia d’ajuts directes dirigits a les comunitats de propietaris.

Els ajuts, en forma de subvenció, van des dels 104,3€ als 677,95€, segons els canvis que s’hagin de fer en els equips de recepció comunitaris.

El Segon Dividend Digital tindrà lloc a tota la Unió Europea

El Segon Dividend Digital és el conjunt de freqüències entre 694 i 790 MHz de l’espectre radioelèctric (també anomenades banda 700 MHz). Aquesta banda s’ha d’alliberar en els propers mesos per permetre el desplegament de les futures xarxes de telecomunicacions 5G.

La banda 700 MHz actualment està ocupada per canals de la TDT, que per poder deixar-la lliure s’hauran de traslladar a altres freqüències de l’espectre.

Aquest procés, que ha d’estar completat el 30 de juny de 2020, es portarà a terme a tota la Unió Europea, i serà semblant al que ja va tenir lloc l’any 2015 (Primer Dividend Digital).

Per a més informació sobre el Segon Dividend Digital es pot consultar el web de Mitjans de Comunicació de la Generalitat i també trucar al 012.

Font: La Vanguardia